Vår historie

  • Norsk e-helse AS ble stiftet i mai 2014 og er en sammenslutning av selskapene Løke AS, Nye Softcare AS og Playoff AS

    Vi har jobbet med store IT-prosjekter i norsk helsevesen siden tidlig på 90-tallet