Våre erfaringer

Vi har lang og bred erfaring i å gjennomføre prosjekter fra idéfasen, via design og utvikling, frem til system i drift i stor skala samt support og vedlikehold

 • Doculive EPJ

  Utviklet for Siemens AS

  Doculive EPJ er et omfattende sykehusjournalsystem med en installasjon som dekker hele helse Midt-Norge. Løsningen kjører på en felles database for hele regionen. Her er det 1,6 millioner pasienter, mer enn 100 millioner dokumenter og 40.000 registerte brukere. På travle tider er det 3.500 samtidige brukere. Systemet har en dokumentert oppetid på 99.9%

 • Doculive Patologi

  Utviklet for Siemens AS

  Doculive Patologi er et av de to etablerte systemene i det norske patologimarkedet. Systemet er designet for god og trygg arbeidsflyt i laboratoriet. Det er i drift hos både private og offentlige institusjoner i Norge.

 • Medisinering og kurve

  Vi har vært sentrale i utviklingen av en konfigurerbar sengepostkurve med funksjonalitet for medisinering.

 • Integrasjon med kjernejournal

  Vi har implementert en integrasjon med Kjernejournal på Norsk Helsenett.

 • Samhandlingsreformen

  Løsninger som er i drift for å understøtte samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten.

 • Databasetuning og analyse

  Stor kompetanse på tuning og overvåking av ytelse på SQL Server.

 • Fritekstsøk

  Fritekstsøk kombinert med adgangskontroll.

 • E-postsystem

  Integrert e-postsystem i Doculive EPJ for enhetlig og fleksibel oppgavebehandling med tilgangskontroll.

 • Elektroniske meldinger

  Enhetlig håndtering av innkommende og utgående HL7 eller KITH (XML) meldinger.

 • Integrasjon med eksterne system og registre

  Herunder diagnosekodeverk, NHN-adresseregister og FEST.